ORDIN nr. 775 din 22 iulie 1998 pentru aprobarea Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor EMITENT: MINISTERUL DE INTERNE Publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 9 octombrie 1998

Anexa 6 din Ordin MI 775/1998:
Structura cadru a Planului de interventie PSI

1. Date de identificare:
* denumirea agentului economic sau a institutiei;
* sediul, numarul de telefon, fax;
* profilul de activitate.

2. Planul general al unitatii (la scara), pe care se marcheaza:
* amplasarea cladirilor, instalatiilor tehnologice si a depozitelor in incinta;
* caile de acces si de interventie din incinta si cele adiacente acesteia;
* retelele si sursele proprii de alimentare cu apa si alte substante stingatoare;
* rezervele de agenti stingatori si de mijloace de protectie a personalului de interventie;
* retelele si racordurile de alimentare cu energie electrica, agent termic, gaze si alte fluide combustibile;
* retelele de canalizare;
* vecinatatile.

3. Conceptia de organizare si de desfasurare a interventiei in caz de incendiu:
* concluzii privind interventia, rezultate din scenariul de siguranta la foc sau din evaluarea capacitatii de aparare impotriva incendiilor;
* particularitati tactice de interventie pentru:
- evacuarea utilizatorilor (persoane si, dupa caz, animale sau bunuri), acordarea primului ajutor si protejarea bunurilor periclitate;
- localizarea si lichidarea incendiilor;
- protectia personalului de interventie; - protectia vecinatatilor;
- inlaturarea efectelor negative majore produse de incendiu.

4. Forte de interventie in caz de incendiu:
* serviciul propriu de pompieri civili (dotare, incadrare);
* servicii de pompieri civili cu care se coopereaza (categoria, localitatea, distanta, itinerarul de deplasare, telefonul sau alte mijloace de alarmare si alertare);
* subunitatea de pompieri militari de raion (localitatea, distanta, itinerarul de deplasare, telefonul sau alte mijloace de alarmare si alertare);
* alte forte cu care se coopereaza si modul de anuntare (ambulanta, protectia civila etc.)

5. Surse de alimentare cu apa in caz de incendiu, exterioare unitati:
* retele de alimentare cu apa:
- debite;
- presiuni;
- amplasarea hidrantilor si stabilirea distantelor fata de incinta unitatii;
* alte surse artificiale sau naturale de apa;
- felul si capacitatea acestora;
- platforme (puncte) de alimentare si distantele fata de unitate.

6. Planul fiecarei constructii, instalatii tehnologice sau platforme de depozitare (la scara), pe care se marcheaza ori se inscriu date privind:
* destinatia spatiilor (incaperilor);
* suprafata construita si aria desfasurata;
* regimul de inaltime (numarul de niveluri);
* numarul de persoane care utilizeaza constructia, pe niveluri si pe total;
* caile interioare de acces, evacuare si de interventie;
* natura materialelor si a elementelor de constructii;
* nivelurile criteriilor de performanta privind siguranta la foc, asigurate;
* instalatiile utilitare aferente;
* instalatiile, sistemele, dispozitivele si aparatele de prevenire si stingere a incendiilor cu care este echipata;
* dispozitivul de interventie in caz de incendiu.

NOTA:
- In cazul agentilor economici si al institutiilor avand numai constructii, instalatii tehnologice sau platforme de depozitare cu risc mic (redus) de incendiu si care nu se incadreaza in categoriile de cladiri inalte si foarte inalte, fara sali aglomerate ori cu aglomerari de persoane si fara depozite de mari valori, nu este obligatorie intocmirea planurilor detaliate prevazute la pct. 6 din structura-cadru. In aceste situatii, in conturul constructiilor, instalatiilor tehnologice si al platformelor de depozitare, marcate in planul general al incintei unitatii (pct. 2) ori intr-un tabel separat, se inscriu suplimentar: destinatia, suprafata, numarul de niveluri, gradele de rezistenta la foc sau nivelurile de stabilitate la foc si, dupa caz, categoriile pericolului de incendiu.

- O copie autentificata, (avizata) de pe planul de interventie se pune la dispozitie brigazii sau grupului de pompieri militari, pentru efectuarea recunoasterilor si a studiilor tactice si pentru punerea acestora in aplicare cu prilejul exercitiilor, aplicatiilor tactice de interventie , precum si in situatiile de urgenta publica, in caz de incendiu ori alte dezastre.