Echiparea cu mijloace tehnice de prevenire si stingere a incendiilor


1. Nivelul de echipare si dotare cu mijloace tehnice de prevenire si stingere a incendiilor, propus in proiect sau existent, se analizeaza prin prisma normelor si dispozitiilor generale de p.s.i., precum si a reglementarilor specifice, astfel:

A. Pentru sistemele, instalatiile si dispozitivele de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu se specifica:
a) tipul si parametrii functionali specifici instalatiilor respective;
b) timpii de alarmare si de alertare asigurati;
c) zonele protejate.

B. Pentru sistemele, instalatiile si dispozitivele de limitare si stingere a incendiilor se specifica:
a) tipul si parametrii functionali (stingere cu apa, gaze, spuma, pulberi, actionare automata, manuala, precum si debite, presiuni, rezerve, surse de alimentare etc.);
b) timpul teoretic (normat) de functionare;
c) zonele, incaperile, spatiile, instalatiile echipate cu astfel de mijloace.

C. Referitor la stingatoare, alte aparate de stins incendii, utilaje, unelte si mijloace initiale de interventie se specifica:
a) tipul si caracteristicile produselor de stingere asigurate;
b) numarul si modul de amplasare in functie de parametrii specifici (suprafata, destinatie, clase de incendiu etc.), dupa caz;
c) modul de functionare: manual sau automat.| inapoi |