Nivelurile criteriilor de performanta si timpii de siguranta la foc asigurati conform reglementarilor tehnice


1. Riscul de incendiu
Identificarea si stabilirea nivelurilor de risc sau a categoriilor de pericol de incendiu se fac conform Metodologiei privind identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu, luandu-se in considerare:
a) densitatea sarcinii termice;
b) clasele de combustibilitate si periculozitate ale materialelor si substantelor utilizate;
c) sursele potentiale de aprindere si imprejurarile preliminate care pot favoriza aprinderea si, dupa caz, timpul de aprindere si de dezvoltare libera a incendiului.

Nivelurile riscului (categoriile de pericol) de incendiu se stabilesc pentru fiecare incapere, spatiu, zona, compartiment, potrivit reglementarilor tehnice (in functie de densitatea sarcinii termice, functiunea spatiilor, incaperilor, respectiv de natura activitatilor desfasurate, comportarea la foc a elementelor de constructii si caracteristicile de ardere a materialelor si substantelor utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate), si se precizeaza in scenariul de siguranta la foc intocmit doar pentru cladirea in ansamblu, instalatia tehnologica ori compartimentul de incendiu.
Se analizeaza, dupa caz, posibilitatea reducerii riscului de incendiu, potrivit reglementarilor tehnice si conditiilor functionale.

2. Rezistenta la foc
Pentru cuantificarea nivelurilor de performanta privind rezistenta la foc se precizeaza:

a) rezistenta la foc a principalelor elemente de constructie (in special a celor portante sau cu rol de compartimentare), stabilita potrivit criteriilor din reglementarile tehnice;
b) gradul de rezistenta la foc a constructiei sau a compartimentului de incendiu;
c) compartimentarea antifoc si elementele de protectie a golurilor din peretii si planseele antifoc;
d) masurile suplimentare de protectie la foc stabilite, dupa caz, si justificate tehnic.

3. Preintampinarea propagarii incendiilor
Pentru asigurarea preintampinarii propagarii incendiilor la vecinatati si in interiorul constructiei (compartimentului de incendiu) se vor preciza:

a) distantele de siguranta asigurate conform reglementarilor tehnice sau masurile compensatorii realizate, atunci cand aceste distante nu pot fi respectate;
b) masurile constructive (peretii, planseele rezistente la foc si elementele de protectie a golurilor din acestea, precum si posibilitatea de intrerupere a continuitatii golurilor din elementele de constructii) pentru limitarea propagarii incendiului in interiorul compartimentului de incendiu, pe fatade si pe acoperis;
c) timpul de propagare a incendiilor la constructiile vecine;
d) sistemele de evacuare a fumului si, dupa caz, a gazelor fierbinti.

4. Comportarea la foc
In functie de contributia la foc a zonelor cu potentiale calorice mari (niveluri de risc mare, foarte mare sau cu pericol de explozie) se precizeaza rezistenta la foc a elementelor de compartimentare necesare pentru asigurarea sigurantei utilizatorilor pe timpul evacuarii si interventiei in caz de incendiu.
Se inscriu eventuale masuri recomandate pe timpul interventiei in caz de incendiu, pentru a nu afecta comportarea la foc a constructiei.

5. Stabilitatea la foc
Stabilitatea la foc se estimeaza potrivit prevederilor normelor generale, in functie de:
a) gradul de rezistenta la foc a constructiei sau a compartimentului de incendiu;
b) comportarea la foc si rezistenta la foc a principalelor elemente de rezistenta ale constructiei sau ale instalatiei tehnologice;
c) timpii operativi de interventie, dupa caz;
d) timpul de incendiere totala.

6. Cai de acces, evacuare si interventie
Se precizeaza caracteristicile tehnice si functionale ale acceselor carosabile si ale cailor de interventie ale autospecialelor, proiectate conform cerintelor reglementarilor tehnice si regulamentului general de urbanism, referitor la:
a) dimensiuni (gabarite);
b) trasee;
c) realizare si marcare.

Pentru caile de evacuare a persoanelor in caz de incendiu se precizeaza:
a) alcatuirea constructiva a cailor de evacuare si protectia golurilor din peretii ce le delimiteaza;
b) tipul scarilor, forma si modul de dispunere a treptelor (interioare, exterioare deschise, cu rampe drepte sau curbe, cu trepte balansate etc.);
c) geometria cailor de evacuare (gabarite - latimi, inaltimi, pante etc.);
d) timpii (lungimile) de evacuare;
e) numarul fluxurilor de evacuare;
f) existenta iluminatului de siguranta, tipul si sursa de alimentare cu energie electrica de rezerva;
g) marcarea cailor de evacuare.

Pentru scarile de salvare si ascensoarele de interventie in caz de incendiu se inscriu:
a) tipul, numarul si caracteristicile acestora;
b) modul de amplasare si posibilitatile de acces, sursa de alimentare cu energie electrica de rezerva;
c) timpul de siguranta a cailor de evacuare si, dupa caz, a refugiilor si ascensoarelor de interventie;
d) timpul de supravietuire.

Dupa caz, se fac recomandari (precizari) privind salvarea persoanelor, a animalelor si evacuarea bunurilor pe timpul interventiei.| inapoi |