Caracteristicile constructiei sau ale instalatiei tehnologice


1. Datele de identificare
Se inscriu datele necesare identificarii constructiei (instalatiei tehnologice), respectiv denumire, beneficiar, adresa, telefon, fax etc. Dupa caz, se vor face referiri privind profilul de activitate si programul de lucru ale obiectivului, in functie de situatia in care se elaboreaza scenariul de siguranta la foc.

2. Destinatia
Se mentioneaza functiile principale, secundare si conexe ale constructiei (instalatiei tehnologice), potrivit situatiei pentru care s-a intocmit scenariul de siguranta la foc.

3. Categoria si clasa de importanta
Se precizeaza categoria de importanta a constructiei stabilita de proiectant, potrivit Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 766/1997 si in conformitate cu metodologia specifica. Se precizeaza clasa de importanta a constructiei potrivit reglementarilor tehnice (corelata cu categoria de importanta stabilita de proiectant).

4. Particularitati specifice constructiei (instalatiei tehnologice)
Se prezinta principalele caracteristici ale constructiei (instalatiei) privind:
a) tipul cladirii (civila, inalta, foarte inalta, cu sali aglomerate, de productie sau depozitare, monobloc, blindata, cu functiuni mixte etc.), precum si regimul de inaltime si volumul constructiei;
b) aria construita si desfasurata, cu principalele destinatii ale incaperilor;
c) numarul compartimentelor de incendiu si ariile acestora;
d) precizari referitoare la numarul maxim de persoane sau animale;
e) prezenta permanenta, capacitatea de autoevacuare a persoanelor;
f) capacitati de depozitare sau adapostire;
g) caracteristici ale proceselor tehnologice si cantitati de substante periculoase (potrivit clasificarii din Directiva Consiliului Uniunii Europene nr. 96/82/CE);
h) numarul cailor de evacuare si, dupa caz, al refugiilor.| inapoi |